Världspatent på penselmålad teknik

Huntonit har utvecklat en metod för att uppnå den struktur som ger den naturliga penselmålade ytan.
Vår pensel​​målade teknik är patenterad och har patentnummer: 332255.