Nya produkter

Huntonit är främst i Norge på att utveckla nya slutprodukter för vägg och tak.
En spesiell produktgrupp tar hand om nya ytor och idéer. En PU grupp upprätthåller tekniska, praktiska och miljömässiga utmaningar.

Interna och externa referensgrupper används för att säkerställa kvaliteten på produkten och att designutvecklingen följer marknaden. Interna, nationella och internationella forum används för att skaffa sig kunskap och inspiration.

Huntonit arbetar ständigt med att förbättra sin kvalitetskontroll. Det kan förekomma skivprodukter med felaktigheter. Köparen/brukaren av Huntonit´s produkter har alltid ansvar att kontrollera skivprodukterna före montering. Huntonit´s ersättningsansvar begränsar sig till ersättning för felaktiga produkter. Producenten förbehåller sig rätten till ändringar av produkspecifikationen.

Frågor om ovanstående hänvisas till:
Tekniskt kundstöd: +46 8 731 56 80
Mail: info@byggmagroup.se