Huntonits hovedkontor

- och produkterna säljs i alla byggvaruhus i Sverige.

                                               

Stefan Öijerholm

Försäljnings- och Marknadschef

 

Mobil: +46 (0)76-723 4293
Telefon: +46 (0)930-399 00

 

Jimmy Andersson

Distriktschef
Mellansverige

 

Mobil: +46 (0)70-340 56 80
Telefon: +46 (0)930-399 00

 

 Anders Sjöström

Distriktschef
Norrland

Mobil: +46 (0)70-513 05 26 Telefon: +46 (0)930-399 00

 

Uffe Dewerlid

Teknisk säljare
Sydsverige

Mobil: +46 (0)70 - 615 56 80
Telefon: +46 (0)930-399 00

 

Robert Blomquist

Distriktchef

Mobil: +46 (0)73 066 21 00
Telefon: +46 (0)930-399 00

                 
 
Huntonit AS
Postboks 21
4701 Vennesla, Norway
 
Besøksadresse:
Venneslavegen 233
4700 Vennesla
Norge
 
Telefon: +47 38 13 71 00
Faks:     +47 38 13 71 01
mail:     byggma@byggma.no