Huntonit på marknaden i mer än 60 år

Huntonit AS ligger på Vennesla i Vest-Agder. Fabriken byggdes i slutet av 1940-talet och den 12 maj 1950 producerade Huntonit den första träfiberskivan. Både Huntonits fabrik och produkterna har genomgått en stor utveckling under åren. Idag är Huntonit Venneslas största privata arbetsplats med cirka 190 anställda.

Huntonits huvudmarknad är Norge, men en relativt stor del säljs också till andra europeiska länder.

Huntonits färdigmålade takskivor, väggskivor och panelbord är dom enda som rekommenderas av Norges Astma- og Allergiforbund. Huntonitprodukter är också godkända av Det Danske Teknologiske Institutt i Köpenhamn och kan märkas med "Dansk Indeklima Mærke".

Råvarorna till indstriproduktionen kommer huvudsakligen från det lokala området och består av rundtimmer, spån, honved och flis. Huntonit AS består av produktionsenheter på nästan 20 000m2 och ägd tomt på över 78 000m2.