Om ångor i färg

Det finns många kemiska ämnen som används vid tillverkning av material och varor som omger oss. Det gäller allt från byggmaterial, möbler och textilier för barnleksaker och rengöringsmedel. Många av dessa kemiska ämnen kan passera in i gasformigt tillstånd och bidra til att förorena inomhusluften.

Kemikalier i inomhusluft kan påverka slemhinnorna och ge hälsobesvär. Ständigt nya kemikalier och material kommer ut på marknaden med hälsoeffekter som inte är väldokumenterade eller kända. Många kemiska ämnen i inomhusluft kan reagera med oxygen i luften.

Så långt som möjligt bör man därför välja miljö-och hälsovänliga produkter. Var medveten om vad du tar in i huset. Begär dokumentation av hälso-och miljöfarliga ämnen (källa NAAF).

Lackering avger många kemiska ämnen under och omedelbart efter påföring. Många färger avger gaser också relativt lång tid efter att de har torkat, särskilt under de första 2-4 veckorna.

Färgen på Huntonit tak- och väggskivor har torkat i fabriken och avger därför inga farliga avgaser efter installation i hemmet. Det är en av många anledningar till varför våra skivor är godkända av Teknologisk Institutt i København och kan märkes med:

  Inneklimatmärking
"Inneklima merket" är gemensamt för Norge och Danmark och erkändt världen över. "Inneklima merket" ställer krav på produkten i dess användning och omfattar hur produkten påverkar luftkvaliteten i inomhusmiljön.